Opleidingen:

 

1996 tot 1999                              Diploma MDGO  spw 4  Tinbergencollege

                                                   incl. module klassenassistente.                        

 

1992 tot 1996                             VMBO onderwijs  ‘s Gravenhaagsche Vakschool afdeling verzorging.

 

             

 

Cursussen gevolgd en afgerond:

  • Hoe om te gaan met seksualiteit
  • Time management
  • Agressiviteit cursus (hoe om te gaan met agressie)
  • Netwerken (hoe kun je het netwerk vergroten van een cliënt)
  • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • Samen werken aan een netwerk
  • Competentie gericht werken en opvoeden van kinderen
  •  opvoeden van getraumatiseerde kinderen
  • 2017 EHBO incl reanimatie/AED.

 

 

Werkervaring:                                                                                          

 

 

2012 tot 29  juni 2018                Levin:

                                                   Persoonlijk ondersteuner niveau 5 van mensen met een beperking.                                      

                                                   

                                                                                                                     

2014 tot 2015                           Middin

                                                 Ambulante medewerker niveau 4 . 

 

2008  - 2014                            Stichting Steinmetzdecompaan/Middin

                                                Begeleider niveau 5.

 

 

2007 - 2008:                           Stichting SteinmetzdeCompaan

                                               Ambulant woonbegeleidster

                                               Meegewerkt aan de opbouw van nieuwe locatie voor mensen met een beperking.

            

 

2006 -  2007                           Stichting De Compaan

                                               Flex medewerkster. Veelal ingezet bij woonvoorzieningen voor kinderen met een beperking.

 

 

2005                                        Stichting De Compaan           

                                                Persoonlijkbegeleidster van zeven cliënten met een verstandelijke beperking.

 

 

2005 tot 2006                          Inval medewerker bij naschoolse opvang van stichting Dak

 

 

2001 - 2005                            Stichting De Compaan

                                               Persoonlijkbegeleidster

 

1999 – 2001                             SPC Sandhaghe

                                                 Woonbegeleider / Begeleider.

 

 

1992 tot 1995   Vrijwilligerswerk bij VTV Zuiderpark: begeleiding bij activiteiten van volwassenen

en kinderen met een meervoudige beperking             

2016  tot heden begonnen als vrijwilligster bij de Haagsche Ooievaarsrun.

2017 tot heden vrijwilligster en bestuurslid van Wijkplatvorm Morgenstond.                               

 

 

 

Bijzonderheden :  vanaf 2013 pleegouder van een meisje met een lichte beperking, trauma en hechtings problematiek